Maskeleg

Film&Workshop med SalaamSkole

I samarbejde med Salaam Film og Dialog faciliterer jeg en workshop til filmpakken Børn og natur i Bolivia.  Pakken består af tre meget forskellige animationsfilm, der alle kredser om menneskets forhold til naturen og de miljømæssige vanskeligheder i Bolivia. Med udgangspunkt i de kunstneriske greb, og de historier, der bliver fortalt sætter jeg gang i en workshop, der gennem det taktile og sensoriske arbejde med at skabe billeder ud fra filmoplevelsen, hjælper til at forankre oplevelsen, og bearbejde temaerne.IMG_4605

Følgerne af klimaforandringer og menneskers forhold til naturen fortælles i filmene med fablens og mytens metoder. Dyrene gestalter de der kæmper for at forbedre situationen for både dyr og mennesker, og der hvor menneskerne slår sig sammen med dyrene skabes forandring og håb. Dyrenes rolle i fortællingen er afsæt for arbejdet med dyremasker, der dels kan bruges til ophæng, men også til performative, dramatiseringer af filmens temaer, hvis klasserne ønsker at arbejde videre.

Jeg arbejder med undseelige materialer, som pap, kasserede æsker og andet genbrugsmaterialer. Flere forskellige redskaber; som fx varmlim, hobbylim, malertape og clips er  tilgængelige alt efter temperament. Det skal være let at skabe og ‘billigt’ at fejle. Der ligger et budskab i at bruge det som er tilgængeligt, og skabe med leg og blik for materialernes kvaliteter. Pappet skaber både muligheder og begrænsninger, der er med til at rammesætte den mere fri fabulering over temaerne.

Jeg har et meget inspirerende og givende samarbejde som oplægsholder og kunstnerisk facilitator med Salaam Film & Dialog. Salaam skaber kulturmøder i biografer og på skoler rundt om i landet gennem smukke, sjove, gribende og ind i mellem barske filmfortællinger. Med filmene er altid en facilitator; enten en oplægsholder, der stiller sin egen fortælling til rådighed, eller også er der tilknyttet en aktiverende workshop, der sætter det sanselige arbejde med filmens temaer igang. Salaams tilbud kan findes på www.salaam.dk og der kan man læse om mere om fagmål og finde materialer til sin undervisning.