1, 2, 3- Samtidskunst!

Styrk dine elevers evne til at se, opleve og formidle visuelle udtryk i samtiden.   

Med 1: værk, 2: lektioner, 3: øvelser præsenteret på skolen, kan hele klassen få inspiration til at møde kunstens mange udtryk på egne præmisser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Et godt forarbejde med æstetiske indtryk styrker fortolkningsarbejde i andre faglige sammenhænge. Her arbejdes der med kreativ sansning, formidling og det styrker innovations kompetencer. Papero kommer ud til din klasse medbringende et værk skabt af en nulevende billedkunstner, der allerede har sat sit præg på kunstverdenen. Værket danner afsæt til en umiddelbar oplevelse og en indføring i et af samtidskunstens udtryk.

På to timer etableres et møde med samtidskunsten – helt tæt på. Eleverne kan opleve et autentisk værk, uden kuratering eller fortolkning. Tre øvelser tager i stedet udgangspunkt i elevens umiddelbare oplevelse, og det hele kan tilgås uden forudsætninger. Målet er en åben og legende indgang til værket og en afprøvning af teknikker til at se og reflektere over det oplevede.

Sproget fungerer som redskab til at danne erfaringer og udtrykke det sete.  Øvelsernes karakter tilpasses elevernes udgangspunkt.

Forløbet kan udvides til at omfatte et længere forløb med værkstedsaktiviteter og elevtilelev-formidling.

Introduktionspris: 500,-

Download flyer her.

Ring på 26275331 for bestilling eller udfyld nedenstående.