Slip fantasien løs i værkstedet

Workshopforløb for alle klassetrin:

VÆRK – mellemtrin og udskoling

Brug en uge på at udvælge, analysere og fortolke eksisterende værker af kendte samtidskunstnere som Julie Nord, Claus Carstensen, Jake&Dinos Chapman, Gudrun Hasle, Alan Otte, o.a.

Klassen arbejder intenst med at producere egne værker og kuraterer en udstilling med udgangspunkt i de fremkomne temaer.  Eleverne arbejder med forskellige materialer, enkeltvis eller i par, for at opnå et eget udtryk.


Varighed:  5 dage kl 9- 14

Pris: 3500,- excl.mat.

 

FABELAGTIGE FABELDYR – indskoling

Klassen arbejder med at skabe egne fabeldyr. Der bliver tegnet, fortalt og formet efter et oplæg om de mange sælsomme skabninger, der er blevet fortalt om helt frem til det 20’ende århundrede.

Varighed: 3 timer

Pris: 2000,- excl.materialer

OBS: Alle workshops kan forgå på skolen eller i Paperos værksted, ring til mig på tlf. 26275331 og lad os aftale nærmere.

Metode
Jeg lægger vægt på deltagernes mulighed for indflydelse på de forløb der tilbydes. Samtidig er der fokus på færdigheder og kompetencer. Alle skal have noget mellem hænderne, og derfor er alle forløb bygget op efter devisen: et eksemplarisk oplæg med bud på videre arbejde med indhold og idéer. Bud på videre arbejde vel at mærke – ikke krav om at følge en opgavelyd. Der vil være enkelte, der har brug for en løftestang videre ind i det kreative rum, men også dem som straks får idéer, der skal afprøves. Begge tilgange er grobund for vigtig erfaringsdannelse og kan tilgodeses både med mange materialer, med et stort erfaringsgrundlag og en gensidig lyst til at prøve nyt af.